Over de stichting

De Stichting is opgericht op 18 juli 2013 per notariële akte opgesteld door notariskantoor Lautenbach te Heemskerk.

Beheer stichting

Naam: Stichting Eetbaar Heemskerk
RSIN/ fiscaal nummer: 853026920
Contactgegevens: info@buurttuin-heemskerk.nl

Hoofdlijnen van het actuele beleid

  • Het beheren van een buurttuin, om samen met buurtbewoners eetbare gewassen te verbouwen en een vlinder/insectentuin te onderhouden, om zodoende de cohesie in de buurt te versterken. Voor zelfstandig wonende ouderen en andere buurtbewoners is het een plek waar ze kunnen samenkomen voor een praatje en een kop koffie.
  • Het aanbieden van creatieve en culturele workshops voor kinderen en volwassenen om de deelnemers meer bewust te maken van alles wat groeit en leeft in de natuur. Hiervoor zoekt de stichting samenwerking met andere stichtingen, die kunnen zorgen voor een aanvulling op educatief, cultureel of sociaal gebied.
  • De stichting wil ook aandacht geven aan cultuur, door bv. kleinschalige optredens in de tuin te verzorgen i.s.m. het Cultuurhuis Heemskerk.

Bestuur

Voorzitter: Ruud van Zon
Penningmeester: Ko van Houten
Secretaris: Gabrielle Brouwer
Bestuurslid: Ab Arends
Bestuurslid: Marjan Meijer

Beloningsbeleid

De bestuurders en de deelnemers ontvangen voor hun inzet geen financiële vergoeding. De middelen van de stichting bestaan uit giften van derden. Deze worden gevraagd voor en worden besteed aan activiteiten in de buurttuin.