Workshop in het Spectrum

In samenwerking met de bibliotheek IJmond en MET Heemskerk verzorgde de Buurttuin op 13 april een workshop in het Spectrum in Heemskerk.

Belangstellenden kregen foto’s te zien van de tuin, een verhaal te horen over het ontstaan daarvan en konden zaadbommetjes maken om mee naar huis te nemen.