Bezoek van De Toverlantaarn

De peuters van de peuteropvang De Toverlantaarn in obs De Kariboe kwamen op 24 maart in de tuin om te kijken naar alles wat groeit, bloeit, kruipt en vliegt.

Ze hebben zaadjes geplant en meegenomen om te zien hoe ze uit komen, dennenappels geschilderd en er werd voorgelezen over de natuur.